Nieuws

Studiedag NVRG sectie Interculturele Systeemtherapie op vrijdag 26 januari 2018

De NVRG sectie Interculturele Systeemtherapie organiseert op vrijdag 26 januari 2018 een studiedag met als thema Gekleurd Geïnterpreteerd.

Diversiteit in cultuur is een zaak voor ons allemaal. Tijdens de studiedag Gekleurd Geïnterpreteerd van de NVRG-sectie Interculturele Systeemtherapie op 26 januari 2018 vertellen Anna de Voogt, Hermine Klok en Annelies Huybrechts over de methodieken die ze hebben ontwikkeld en die direct inzetbaar zijn in je eigen werksetting.

Onder leiding van Chrisje van Gogh vertellen Anna de Voogt, Hermine Klok en Annelies Huybrechts wat hen heeft geïnspireerd in het creëren van hun methodieken en ze gaan hierover met elkaar en het publiek in gesprek. In de middag ga je actief aan de slag in workshops.

Thema ‘Gekleurd geïnterpreteerd’

De aanwezigheid van grote groepen mensen uit andere culturen en de komst van grote groepen vluchtelingen leidt ertoe dat hulpverleners in de GGZ steeds meer te maken krijgen met een diversiteit aan culturen. Onze multiculturele samenleving vraagt systeemtherapeuten en andere specialisten om problemen vanuit een cultureel perspectief te bekijken en cliënten ongeacht hun maatschappelijke, financiële of etnische achtergrond te helpen een passende oplossing voor hun problemen te vinden. Dit vraagt om een specifieke aanpak die recht doet aan de achtergrond van deze diverse groepen cliënten.

 

Programma en aanmelden

Klik hier voor meer informatie en het programma.

Klik hier om je aan te melden.

 

Datum

Vrijdag 26 januari 2018.

 

Locatie

Mammoni, Mariaplaats 14 in Utrecht

Accreditatie

De NVRG en NIP-Eerstelijnspsychologen accrediteren de studiedag met 6 punten.

Nieuwe bundel Dirck van Bekkum!

Ter info een mail van Dirck van Bekkum: nieuwe bundel met 35 jaar werkervaring als antropoloog/hulpverlener/docent in de jeugdzorg en GGZ

Dag Antropologen, Therapeuten en andere collega’s

Eindelijk ben ik zover, werd dit jaar 70, om mijn ambachtelijke kunst, therapeutische-doceerervaringen en wetenschap verbindend in tekst te delen
Volgende week is mijn bundel op verschillende websites te koop (zie PDFs voor korte en lange samenvatting met 22 publicaties).

Het boek omvat in 470 pagina’s onderzoeks/werkervaringen vanuit een vernieuwende antropologische (cultuurvergelijkende) blik op jonge mannen in de Nederlandse  (psychiatrische en forensiche) jeugdzorg en GGZ.

Deze bundel omvat mijn werk als antropoloog/groepstherapeut 10 jaar in de klinische psychiatrie met circa 500 jonge mannen en 25 jaar opleiden, als zelfstandig antropoloog/docent/trainer, van honderden professionals in GGZ, jeugdzorg en het Sociale Domein.

Wie ideeen heeft om het boek te recenseren, op sites en/of in nieuwsbrieven zetten laat het weten.

Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet Dirck

clinical-system anthropologistwww.anthropo-gazing.nlwww.ctt.nl

Jonge Mannen als Klokkenluiders: antropologisch leren kijken naar falende instituties en transitionele ruimtes (Aspekt Soesterberg)

De titel van het laatste hoofdstuk ‘Families Helpen Zichzelf te Helpen’ geeft de uiteindelijke boodschap van de 22 teksten, door mij (enkele met anderen) gepubliceerd tussen 1992-2017 weer.
20171124 Bekkum FLPTKST INHOUDSOPGAVE en SMV Bundel JONGE MANNEN ALS KLOKKENLUIDERS[4335]

20171205 korte samenvatting Jonge Mannen als Klokkenluiders Dirck van Bekkum[4336]

 

!!!Nieuw!!! Vacatures

Vanaf heden zullen ook vacatures op de website worden vermeld. Ben je ook een mooie vacature tegengekomen? Mail ze naar alumnictt@gmail.com!

Hier een mooie om mee te beginnen:

Vacature geplaatst op 8-9-2017. Sluitingsdatum 7-10-2017

Vacature Transcultureel Systeemtherapeut
De praktijk ‘Praktijk Selma’ is een vrijgevestigde praktijk voor transculturele systeemtherapie met locaties in Flevoland en A’dam. De praktijk behandeld zowel particuliere klanten, als ook gezinnen op basis van een beschikking. Er is sprake van diversiteit in de hulpvraag, o.a. strijdende partners, affaire, ouder-kind, opvoeding, burn-out, HSP, misbruik, verwaarlozing, familietrauma, culturele spagaat, migratie, rouwverwerking en meer.

Een belangrijk, noodzakelijk, speerpunt is werken vanuit een transculturele visie. Diversiteit wordt gezien als kracht en de Westerse “hokjes” mentaliteit wordt losgelaten. De familiale en culturele achtergrond, evenals de invloed van o.a. gender, sociale klasse, etniciteit, religie en rol in gezin van herkomst vormen een belangrijk onderdeel in de behandeling. De praktijk onderscheid zich verder met werken Op Maat. De regie ligt bij de klant, als therapeut sluit je aan. Het menselijke proces, i.p.v. de procedure, bepaald het behandeltraject.

Wat biedt de praktijk – Werken zoals hulpverlening bedoeld is: ‘normaliseren versus problematiseren, insluiting versus uitsluiting, gelijkwaardigheid versus hiërarchie. – Pionieren en mee ontwikkelen met een groeiend bedrijf. – Fijne werksfeer en korte lijnen in de samenwerking. – Jij bepaald i.o. met de klanten zelf wanneer je werkt. Dus vrije invulling van je agenda. – Er wordt geïnvesteerd in je transculturele kennis en ontwikkeling. – Een uitdagende, leerzame en uiteenlopende doelgroep.

Beroepsprofiel – Je bent in staat zowel individuele, relatie- als familietherapie te bieden en hierin flexibel te kunnen wisselen in een behandeling. – Je hebt een transculturele werkwijze en/of de bereidheid deze (verder) te ontwikkelen. – Jij hebt een natuurlijke gave om bij mensen aan te sluiten en om veiligheid te creëren. – Jij kunt niet alleen goed voor anderen, maar ook voor jezelf zorgen. – Self-disclosure is een belangrijk onderdeel van de behandelingen. Levenservaring wordt gewaardeerd. – Je bent o.a. positief, authentiek, empathisch, hebt humor, bent proactief en out-of-the-box. – Je reflecteert van nature op eigen handelen en bent je bewust van jouw eigen invloed als instrument binnen de therapie.

Opleiding/werkervaring -Je hebt ervaring in het werken met (complexe) gezinssystemen, alsmede volwassenen en/of jeugd. – je voldoet aan de opleidingscriteria op minimaal post-hbo niveau, aangevuld met de verdiepingsopleiding tot systeemtherapeut. – voor onze particuliere klanten beschikt je over een lidmaatschap bij een beroepsvereniging en de koepelorganisatie van waaruit de zorgverzekeraars een vergoeding bieden. Te denken valt aan bijv. nvpa, lvpw, rbcz. – voor de gemeente casussen beschikt je over een SKJ registratie. – Systeemtherapeuten geschoold door het CTT Amsterdam hebben voorrang. – Het aanbod kunnen aanvullen met EMDR wekt zeker belangstelling.

Verder – Je zult voornamelijk werken op de locatie in Lelystad, maar werken in Almere zal volgen. Flexibiliteit wordt hierin verwacht. – Arbeidsvoorwaarden en salariëring zijn marktconform CAO GGZ en zullen in overleg bepaald worden. – Start tijdelijk contract op nul-uren basis, uren in overleg, met toekomstperspectief op vast dienstverband (afhankelijk van verdere groei van de praktijk).

De vacature sluit 07 oktober 2017. Stuur je sollicitatiebrief (met foto) /video en Curriculum Vitae naar praktijkselma.adm@gmail.com t.a.v. S. van Duinen.

Review Studiemiddag Interculturele systeemtherapie NVRG

Review Studie middag van de Sectie interculturele systeemtherapie NVGR.
Culturele verschillen: Bron van conflict , kracht  en creativiteit.

Door Yvonne Ketelaar

Op woensdag 31 mei vond de eerste bijeenkomst plaats van de sectie interculturele systeemtherapie van de NVGR in Rotterdam. We waren te gast bij I-psy aan de Mathenesselaan.

Ongeveer dertig systeemtherapeuten, waarvan 9 trans-cultureel systeemtherapeuten,  waren aanwezig om te luisteren en te participeren in een aantrekkelijk driedelig programma.

Na een korte inleiding  verzorgde Judith Limahelu en Yvonne Droogh (CTT alumi), als eersten, een zeer inspirerende inleiding over “Tree of Life”. Een systemische en steungerichte groepsbehandelingmethode. Het is een methode die op de narratieve therapie gebaseerd is om kinderen, families en gemeenschappen te ondersteunen na traumatische ervaringen door te vertellen over moeilijke levenservaringen en de verborgen verhalen omhoog te halen. Er wordt gebruik gemaakt van de metafoor van een boom en door de toegankelijkheid en herkenbaarheid hiervan zijn er veel pofitieve ervaringen mee. Het programma van de Tree of Life  is erop gericht de deelnemers het gevoel en besef  te geven dat ze regie over hun leven hebben, door ze in te bedden in een veilige, bredere context en ze een perspectief te bieden. De methode is uitgewerkt door  Ncazelo Ncube REPPSI) en kan eventueel ook toegepast worden in gezinnen/families.

Judith en Yvonne namen ons mee in het proces dat zij ingaan met een kleine groep jongeren waarin eerst gevraagd wordt om te vertellen over de bomen in je leven die belangrijke herinneringen bij je oproepen.

Aan de hand van het stap voor stap tekenen van wortels, grond, stam, takken, bladeren en vruchten die metafoor staan voor waar je vandaan komt, je familie geschiedenis, het heden, je competenties/vaardigheden, de dromen/wensen, de belangrijke personen en de cadeautjes in het leven. In 8 bijeenkomsten delen de jongeren de ervaringen van hun eigen boom en maken ze een bos, waarin ze elkaars boom van geeltjes kunnen voorzien met wat hen opvalt bij de ander. Het delen van de stormen waar de bomen door heen gaan, of de wilde dieren die ze tegen komen verbind elkaar en verstekt het besef dat dat ook bij het leven hoort.

Ze delen hoe een ieder omgaat met tegenslagen, staan stil bij de seizoenen. Als de storm is gaan liggen, hoe gaat ieder dan om met de eerdere tegenslagen en hoe kun je vooruit kijken als de storm is geluwd? wat zijn dan de vaardigheden en krachten van de jongeren?

Er wordt afgesloten met een certificaat en een brief die geschreven wordt (aan welke persoon het kind maar wil) en waar het in mag schrijven wat het kwijt wil (aan diegene). Judith en Yvonne starten binnenkort hun vijfde groep. Ze verzorgen trainingen om Tree of Life eigen te maken en te implementeren.

Als tweede vertelde Aram Hasan,  psychiater bij Centrum ’45 in Oegstgeest een deel van het onderzoek waarin gewerkt wordt naar motivering van mensen die traumatische ervaringen hebben opgedaan. Naast dat hij bij Centrum ’45 werkt, biedt hij via Co-team behandelondersteuning en -advies voor de Geestelijke Gezondheidszorg. Met een team ervaren professionals werkt hij aan het beheersbaar maken van trauma bij uiteenlopende groepen, in het bijzonder vluchtelingen en mensen van niet-westerse origine. Hij is zelf van Syrische afkomst en vluchteling. De psychosociale toestand van de patiënt bemoeilijkt in veel gevallen een juiste diagnose. Daar moet dan ook apart aandacht aan besteed worden in de zogenoemde ‘context diagnostiek’. Aan de hand van een filmpje waarin in het Arabisch wordt uitgelegd welke over verschillende symptomen er zijn, die in de Westerse wereld passen bij PTSS, krijgen mensen psycho-educatie. De symptomen worden in blokken gestapeld.  Het onderzoek is nog niet afgerond, maar wat nu al merkbaar is, is dat mensen na het filmpje de vragenlijsten anders invullen, mogelijk omdat zij eerder her- en erkenning voelen en ervaren in wat zij hebben meegemaakt en welke impact dit heeft. Daarmee wordt hopelijk de vermijding minder en de motivatie groter.

Als derde vertelde Anna Voogt (onze CTT-Marion Arends docent) met behulp van haar beschermjassen (ons, als negen afgestudeerde trans-culturele systeem therapeuten die op haar verzoek bij haar aansloten voor de groep) wat het CTT anders maakt dan andere opleidingen en wat voor het CTT Transcultureel werken is. Zij deed dit aan de hand van 10 onderscheidende aandachtsgebieden in de inhoud van de opleiding, waar wij aanvullingen deden en voorbeelden gaven. In het aanbod kwamen o.a beschermjassen, taal, transitionele ruimte, migratie als specifieke levensfase overgang, de therapeut als instrument en rituelen naar voren. In aanvullingen op de punten van Anna werd zichtbaar dat verbinding en de kracht van diversiteit in de opleiding van het CTT bestaansrecht geeft aan de trans-culturele systeemtherapeutische opleiding.

Het was een zeer inspirerende middag, die smaakt naar meer. Bovenal voelde ik trots bij het verhalen van Judith en Yvonne en Anna, waarmee we als transculturele systeemtherapeuten op de kaart staan.

De Interculturele sectie van de NVRG zal in de toekomst weer studiemiddagen houden, waarvan wij jullie op de hoogte houden. Lid worden of info over de secties, klik hier

De uitnodiging etc. vind je hier

Powerpoint presentatie van de lezing van Dirck

Op de Tweede AlumniCTT bijeenkomst op 16 maart 2017 was de vraag: HOE ZETTEN WE ONSZELF OP DE KAART ALS TRANSCULTUREEL SYSTEEMTHERAPEUT? Dirck hielp ons nadenken over wat we kunnen doen als Alumni om onszelf op de kaart te zetten en daarmee families te helpen zichzelf te helpen.

Op verzoek hier de powerpoint presentatie, met extra sheets die op de avond zelf niet behandeld zijn. Laat je hierdoor prikkelen en geef terug wat je erover denkt in de opmerkingen hieronder. Ons voornemen is om dit thema actief te houden en door te gaan met brainstormen over mogelijkheden. Ideeën en reacties zijn altijd welkom!

Powerpoint: 201703017 PPT Bekkum Alumni Alumni CTT