Review Studiemiddag Interculturele systeemtherapie NVRG

Review Studie middag van de Sectie interculturele systeemtherapie NVGR.
Culturele verschillen: Bron van conflict , kracht  en creativiteit.

Door Yvonne Ketelaar

Op woensdag 31 mei vond de eerste bijeenkomst plaats van de sectie interculturele systeemtherapie van de NVGR in Rotterdam. We waren te gast bij I-psy aan de Mathenesselaan.

Ongeveer dertig systeemtherapeuten, waarvan 9 trans-cultureel systeemtherapeuten,  waren aanwezig om te luisteren en te participeren in een aantrekkelijk driedelig programma.

Na een korte inleiding  verzorgde Judith Limahelu en Yvonne Droogh (CTT alumi), als eersten, een zeer inspirerende inleiding over “Tree of Life”. Een systemische en steungerichte groepsbehandelingmethode. Het is een methode die op de narratieve therapie gebaseerd is om kinderen, families en gemeenschappen te ondersteunen na traumatische ervaringen door te vertellen over moeilijke levenservaringen en de verborgen verhalen omhoog te halen. Er wordt gebruik gemaakt van de metafoor van een boom en door de toegankelijkheid en herkenbaarheid hiervan zijn er veel pofitieve ervaringen mee. Het programma van de Tree of Life  is erop gericht de deelnemers het gevoel en besef  te geven dat ze regie over hun leven hebben, door ze in te bedden in een veilige, bredere context en ze een perspectief te bieden. De methode is uitgewerkt door  Ncazelo Ncube REPPSI) en kan eventueel ook toegepast worden in gezinnen/families.

Judith en Yvonne namen ons mee in het proces dat zij ingaan met een kleine groep jongeren waarin eerst gevraagd wordt om te vertellen over de bomen in je leven die belangrijke herinneringen bij je oproepen.

Aan de hand van het stap voor stap tekenen van wortels, grond, stam, takken, bladeren en vruchten die metafoor staan voor waar je vandaan komt, je familie geschiedenis, het heden, je competenties/vaardigheden, de dromen/wensen, de belangrijke personen en de cadeautjes in het leven. In 8 bijeenkomsten delen de jongeren de ervaringen van hun eigen boom en maken ze een bos, waarin ze elkaars boom van geeltjes kunnen voorzien met wat hen opvalt bij de ander. Het delen van de stormen waar de bomen door heen gaan, of de wilde dieren die ze tegen komen verbind elkaar en verstekt het besef dat dat ook bij het leven hoort.

Ze delen hoe een ieder omgaat met tegenslagen, staan stil bij de seizoenen. Als de storm is gaan liggen, hoe gaat ieder dan om met de eerdere tegenslagen en hoe kun je vooruit kijken als de storm is geluwd? wat zijn dan de vaardigheden en krachten van de jongeren?

Er wordt afgesloten met een certificaat en een brief die geschreven wordt (aan welke persoon het kind maar wil) en waar het in mag schrijven wat het kwijt wil (aan diegene). Judith en Yvonne starten binnenkort hun vijfde groep. Ze verzorgen trainingen om Tree of Life eigen te maken en te implementeren.

Als tweede vertelde Aram Hasan,  psychiater bij Centrum ’45 in Oegstgeest een deel van het onderzoek waarin gewerkt wordt naar motivering van mensen die traumatische ervaringen hebben opgedaan. Naast dat hij bij Centrum ’45 werkt, biedt hij via Co-team behandelondersteuning en -advies voor de Geestelijke Gezondheidszorg. Met een team ervaren professionals werkt hij aan het beheersbaar maken van trauma bij uiteenlopende groepen, in het bijzonder vluchtelingen en mensen van niet-westerse origine. Hij is zelf van Syrische afkomst en vluchteling. De psychosociale toestand van de patiënt bemoeilijkt in veel gevallen een juiste diagnose. Daar moet dan ook apart aandacht aan besteed worden in de zogenoemde ‘context diagnostiek’. Aan de hand van een filmpje waarin in het Arabisch wordt uitgelegd welke over verschillende symptomen er zijn, die in de Westerse wereld passen bij PTSS, krijgen mensen psycho-educatie. De symptomen worden in blokken gestapeld.  Het onderzoek is nog niet afgerond, maar wat nu al merkbaar is, is dat mensen na het filmpje de vragenlijsten anders invullen, mogelijk omdat zij eerder her- en erkenning voelen en ervaren in wat zij hebben meegemaakt en welke impact dit heeft. Daarmee wordt hopelijk de vermijding minder en de motivatie groter.

Als derde vertelde Anna Voogt (onze CTT-Marion Arends docent) met behulp van haar beschermjassen (ons, als negen afgestudeerde trans-culturele systeem therapeuten die op haar verzoek bij haar aansloten voor de groep) wat het CTT anders maakt dan andere opleidingen en wat voor het CTT Transcultureel werken is. Zij deed dit aan de hand van 10 onderscheidende aandachtsgebieden in de inhoud van de opleiding, waar wij aanvullingen deden en voorbeelden gaven. In het aanbod kwamen o.a beschermjassen, taal, transitionele ruimte, migratie als specifieke levensfase overgang, de therapeut als instrument en rituelen naar voren. In aanvullingen op de punten van Anna werd zichtbaar dat verbinding en de kracht van diversiteit in de opleiding van het CTT bestaansrecht geeft aan de trans-culturele systeemtherapeutische opleiding.

Het was een zeer inspirerende middag, die smaakt naar meer. Bovenal voelde ik trots bij het verhalen van Judith en Yvonne en Anna, waarmee we als transculturele systeemtherapeuten op de kaart staan.

De Interculturele sectie van de NVRG zal in de toekomst weer studiemiddagen houden, waarvan wij jullie op de hoogte houden. Lid worden of info over de secties, klik hier

De uitnodiging etc. vind je hier

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s